dijous, 11 de maig de 2017

Com aplicar tècniques de machine learning a la visualització d'una institució o empresa?


Avui, l'enorme quantitat d'informació que circula a través d'Internet ha creat una nova necessitat: com distingir i filtrar allò que ens interessa. O el que és el mateix: com donar a conèixer la nostra activitat a persones o col·lectius amb interessos i sensibilitats afins.

Més informació
Más información
More information

divendres, 31 de març de 2017

Quan és obligatori el projecte i la direcció tècnica en una obra?


Avancem la resposta: sempre. Llegiu el dossier que hem preparat: Quan és obligatori el projecte i la direcció tècnica en una obra? Hem d'advertir, d'entrada, que la pregunta es refereix exclusivament a l'obligatorietat des del punt de vista de la normativa vigent. Una altra qüestió és si els ajuntaments o d'altres administracions apliquen o no aquesta obligatorietat. O què hem d'entendre per 'projecte', el qual malauradament s'identifica sovint amb una documentació gruixuda, incòmoda i, en bona part, inútil. I encara hi ha la qüestió de si la societat 'necessita' l'assistència d'un tècnic o ho considera, en molts casos, només una imposició administrativa i un cost afegit superflu. Aquesta darrera és la qüestió capital que afecta de ple el futur professional dels tècnics en edificació. Aquest dossier es limita, no obstant això, al punt de vista normatiu, perquè pensem és interessant aclarir un tema sovint malinterpretat, particularment pels propis ajuntaments a l'hora de concedir les seues llicències d'obra.

divendres, 10 de març de 2017

Inscripció de la nostra Empresa en el Registre General d'ECCE del Ministerio de Fomento


Des del passat dia 2 de desembre de 2016, Rehabi-li-tar està inscrita en el Registro CTE de Entidades de Control de Calidad de la Edificación del Ministerio de Fomento, ja que ha acreditat la implantació d'un sistema d'avaluació de la conformitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. Ho expliquem ací.

dimarts, 7 de març de 2017


En una entrada escrita per Jose Mª Subero Munilla sobre Incentivos para los Funcionarios Públicos en el Open Data, es pregunta l'autor sobre quins haurien de ser els incentius dels funcionaris per a que publiquen la informació a què tenen accés. Opine que el problema no està ben plantejat en aquests termes. No es tracta de que els funcionaris "publiquen" les dades que manipulen, sinó de que "treballen" realment amb dades obertes. És a dir, l'Administració hauria d'implantar un sistema de treball on hi haurien unes "finestres" que permetrien veure part d'aquest treball, d'acord amb uns criteris fonamentats.

L'expressió "publicar dades" ja denota una separació entre les dades publicades i les dades originals. Això implica, d'una banda, un esforç extra per part del funcionari que ha de publicar les dades; de l'altra, una molt probable desconnexió entre les dades publicades i les dades autèntiques. Avui tenim ferramentes digitals que ens permeten solucionar aquest doble inconvenient. L'Administració necessita la implantació progressiva de plataformes de treball col·laboratiu, de manera que la "publicació" de les dades consistisca simplement en un accés directe a les dades reals (amb els filtres necessaris en relació a les dades de caràcter personal, etc.).

A propòsit, us recomane el Portal Open Data del Gobierno de Aragón, projecte en què ha treballat l'esmentat Jose Mª Subero Munilla.

dissabte, 18 de febrer de 2017

dilluns, 6 de febrer de 2017

Proposta de gestió i finançament per a la promoció o rehabilitació d'edificis residencials


El panorama de la promoció i rehabilitació d'habitatges és avui molt complicat, però la demanda d'habitatges existeix i el mercat és incapaç de satisfer-la. Nosaltres treballem, a partir de la nostra pròpia experiència, en una línia que pretén superar aquest impasse. Llegiu la nostra Proposta de gestió i finançament per a la promoció o rehabilitació d'edificis residencials.

divendres, 22 de juliol de 2016

Nova convocatòria de subvencions per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, destinades a confederacions, federacions, associacions i fundacions

La Generalitat Valenciana acaba de convocar una nova resolució en relació a l'ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV núm. 7798 de 06.06.2016).

Ara es convoquen les subvencions, per a l'any 2016, destinades a les entitats ciutadanes valencianes, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. És a dir, destinades a les confederacions, federacions, associacions i fundacions amb seu o delegació estable en el País Valencià. L'extracte de la resolució podeu consultar-lo en aquest enllaç i el text complet en el següent:
RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5685] (DOCV núm. 7832 de 20.07.2016)

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del següent a la seua publicació; és a dir, acaba el dia 6 de juliol.

Des de nuvool.com us podem ajudar a preparar la sol·licitud. Consulteu-nos.

dijous, 14 de juliol de 2016

La Xarxa d'Innovació Pública (XIP)


La Xarxa d'Innovació Pública (XIP) és una comunitat formada per professionals vinculats a l'Administració pública, amb l'objectiu de compartir projectes, coneixement, notícies... Com diuen al seu blog:

La XIP fa una aposta clara per l’ús de les comunitats de Google, com una solució a les necessitats actuals i que es podrà substituir, si convé, més endavant per altres recursos sense cap cost físic ni econòmic.
La XIP considera que, actualment, n’hi ha prou amb les tecnologies gratuïtes de Google per donar solució a les seves necessitats relacionals. La idea és evitar la dispersió d’informació, definir els usos dels canals de comunicació i simplificar la gestió de processos interns. I amb un objectiu clar: fer-ho molt fàcil!

Us recomanem que seguiu aquesta interessant comunitat. En teniu les darreres entrades a la barra lateral.

«Privacy Shield» («Escudo de privacidad»), nuevo tratado alcanzado por la Unión Europea y EE.UU. en materia de transferencias trasatlánticas de datos e información personal de los ciudadanos


La Unión Europea y EE.UU., alcanzan un acuerdo en materia de transferencias trasatlánticas de datos e información personal de los ciudadanos llamado Privacy Shield y que sustituirá al anterior tratado "Safe Harbor" anulado en octubre de 2015.

dimarts, 12 de juliol de 2016

Atenció: el termini de presentació de sol·licituds de subvencions públiques al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública acaba el dia 21 de juliol

Recordem que el termini per a la presentació de sol·licituds de Subvencions públiques al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública és de 15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. Per tant, acaba el proper dia 21 de juliol.

Com a recordatori, ací teniu l'Ordre:

ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV núm. 7798 de 06.06.2016).

I la corresponent convocatòria per a l'any 2016:

RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5028] (DOCV núm. 7820 de 04.07.2016)

dimecres, 6 de juliol de 2016

Subvencions públiques al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública


Avui dia, la societat reclama que les administracions i les entitats associatives s'organitzen d'acord amb criteris de transparència i posen a disposició del ciutadà l'accés a la informació pública i mecanismes de participació. Per tal de promoure aquest esforç, la Generalitat Valenciana ha publicat la següent Ordre:

ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV núm. 7798 de 06.06.2016).

I la corresponent convocatòria per a l'any 2016:

RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5028] (DOCV núm. 7820 de 04.07.2016)

dimarts, 14 de juny de 2016

El finançament de la rehabilitació d'edificis residencials


Tots els agents implicats en la gestió del parc immobiliari residencial valencià estem d'acord en que la seua rehabilitació és una necessitat prioritària, des de molts punts de vista: social, energètic, etc. I també en que és un mecanisme clau en la reactivació de l'economia, donada la seua forta dependència del sector de la construcció. Però la rehabilitació, aquesta és la realitat, no es mobilitza com caldria. Són molts els factors que hi intervenen. Però el problema del finançament n'és el més important.

Pensem que només el capital privat està en condicions de finançar la rehabilitació residencial, si l'Administració fa de catalitzador d'unes inversions que, ben plantejades, podrien ser atractives. Hem preparat els següents dos dossiers, en relació amb aquest tema: