dimecres, 15 de maig de 2019

Finançament per a les obres de millora de les comunitats de propietaris


La rehabilitació d'edificis residencials sempre topa amb el problema de finançament. Us deixem ací una solució interessant, segons el conveni signat pel Col·legi d'Administradors de Finques i Caixa Popular.

Més informació.

dimarts, 26 de març de 2019

dissabte, 17 de novembre de 2018

Rehabilitació d'edificis o obra nova?


Sol presentar-se a l'opinió pública aquesta qüestió com a dilema entre dues alternatives polítiques mútuament excloents. Però caldria aclarir què s'està discutint en realitat. i què significa cada una de les dues opcions.

Llegiu el nostre dossier.

dimecres, 31 de gener de 2018

PreuK Token, la moneda virtual de Rehabi-li-tar

Rehabi-li-tar llança el seu propi token o moneda virtual. Si teniu interès en introduir-vos en les possibilitats d'aquesta nova tecnologia, consulteu el nostre dossier.

L'ús d'un token en un sector productiu és una eina molt versàtil i pot ser aprofitada per a múltiples estratègies de promoció, gestió o comercialització. Com a exemples, podem citar un programa de fidelització, un programa de descomptes, la gestió amb proveïdors habituals o la capitalització d'empreses o iniciatives.
Els clients dels negocis, establiments i professionals que ofereixin i acceptin PreuKs, podran intercanviar PreuKs en les seves compres i contribuir a la dinamització del sector mitjançant múltiples estratègies.

dijous, 25 de gener de 2018

Gestió intel·ligent basada en una blockchain


Sens dubte, les criptomonedes estan de moda, però la tecnologia basada en blockchain o cadena de blocs té un abast i una potencialitat que van molt més enllà. En general, podem dir que la blockchain és el suport ideal de qualsevol estratègia de gestió intel·ligent d'un procés d'intercanvi d'informació, al qual aporta fiabilitat, transparència, eficàcia, immediatesa i independència.

A dia d'avui, però, el debat no s'ha concretat encara en una estratègia particular, amb caràcter de generalitat. És el que hem intentat nosaltres i podeu llegir ací. A més, hem obert un web destinat a oferir serveis en relació amb aquest projecte de blockchain. Hi anirem publicant les ferramentes i funcionalitats necessàries. Algunes ja funcionen, com ara una prova d'autenticitat o integritat d'un document.

divendres, 15 de desembre de 2017

A partir d'ara, acceptem criptomonedes


Rehabi-li-tar, a partir d'ara, accepta criptomonedes com a forma de pagament. Consulteu les nostres tarifes i les seues condicions. Aquesta possibilitat té dos objectius:
  • la innovació de fórmules en el pagament dels nostres serveis.
  • el suport a determinades iniciatives que tenen un valor o reconeixement social, com ara la posada en circulació del CROAT o moneda virtual catalana.
Tot i que es parla molt avui de criptomonedes, sobretot en relació al bitcoin i a l'escalada del seu preu, cal recordar que les monedes virtuals es fonamenten en una tecnologia anomenada blockchain o cadena de blocs. L'interès d'aquesta tecnologia va molt més enllà. Es tracta d'un sistema de transaccions basat en el consens i la supervisió d'una comunitat d'usuaris desentralitzada, amb els avantatges que comporta pel que fa a la seguretat i la transparència. És a dir: aquesta tecnologia és d'aplicació no només a les criptomonedes, sinó a qualsevol tipus de transacció. És el que s'anomena smart contracts o contractes intel·ligents.

A més, això ens permetrà llançar una iniciativa, que anunciarem pròximament, consistent en la tokenització de la nostra empresa. Ja us ho anirem explicant.

dijous, 11 de maig de 2017

Com aplicar tècniques de machine learning a la visualització d'una institució o empresa?


Avui, l'enorme quantitat d'informació que circula a través d'Internet ha creat una nova necessitat: com distingir i filtrar allò que ens interessa. O el que és el mateix: com donar a conèixer la nostra activitat a persones o col·lectius amb interessos i sensibilitats afins.

Més informació
Más información
More information

divendres, 31 de març de 2017

Quan és obligatori el projecte i la direcció tècnica en una obra?


Avancem la resposta: sempre. Llegiu el dossier que hem preparat: Quan és obligatori el projecte i la direcció tècnica en una obra? Hem d'advertir, d'entrada, que la pregunta es refereix exclusivament a l'obligatorietat des del punt de vista de la normativa vigent. Una altra qüestió és si els ajuntaments o d'altres administracions apliquen o no aquesta obligatorietat. O què hem d'entendre per 'projecte', el qual malauradament s'identifica sovint amb una documentació gruixuda, incòmoda i, en bona part, inútil. I encara hi ha la qüestió de si la societat 'necessita' l'assistència d'un tècnic o ho considera, en molts casos, només una imposició administrativa i un cost afegit superflu. Aquesta darrera és la qüestió capital que afecta de ple el futur professional dels tècnics en edificació. Aquest dossier es limita, no obstant això, al punt de vista normatiu, perquè pensem és interessant aclarir un tema sovint malinterpretat, particularment pels propis ajuntaments a l'hora de concedir les seues llicències d'obra.

divendres, 10 de març de 2017

Inscripció de la nostra Empresa en el Registre General d'ECCE del Ministerio de Fomento


Des del passat dia 2 de desembre de 2016, Rehabi-li-tar està inscrita en el Registro CTE de Entidades de Control de Calidad de la Edificación del Ministerio de Fomento, ja que ha acreditat la implantació d'un sistema d'avaluació de la conformitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. Ho expliquem ací.

dimarts, 7 de març de 2017

Sobre Open Data


En una entrada escrita per Jose Mª Subero Munilla sobre Incentivos para los Funcionarios Públicos en el Open Data, es pregunta l'autor sobre quins haurien de ser els incentius dels funcionaris per a que publiquen la informació a què tenen accés. Opine que el problema no està ben plantejat en aquests termes. No es tracta de que els funcionaris "publiquen" les dades que manipulen, sinó de que "treballen" realment amb dades obertes. És a dir, l'Administració hauria d'implantar un sistema de treball on hi haurien unes "finestres" que permetrien veure part d'aquest treball, d'acord amb uns criteris fonamentats.

L'expressió "publicar dades" ja denota una separació entre les dades publicades i les dades originals. Això implica, d'una banda, un esforç extra per part del funcionari que ha de publicar les dades; de l'altra, una molt probable desconnexió entre les dades publicades i les dades autèntiques. Avui tenim ferramentes digitals que ens permeten solucionar aquest doble inconvenient. L'Administració necessita la implantació progressiva de plataformes de treball col·laboratiu, de manera que la "publicació" de les dades consistisca simplement en un accés directe a les dades reals (amb els filtres necessaris en relació a les dades de caràcter personal, etc.).

A propòsit, us recomane el Portal Open Data del Gobierno de Aragón, projecte en què ha treballat l'esmentat Jose Mª Subero Munilla.

dissabte, 18 de febrer de 2017

dilluns, 6 de febrer de 2017

Proposta de gestió i finançament per a la promoció o rehabilitació d'edificis residencials


El panorama de la promoció i rehabilitació d'habitatges és avui molt complicat, però la demanda d'habitatges existeix i el mercat és incapaç de satisfer-la. Nosaltres treballem, a partir de la nostra pròpia experiència, en una línia que pretén superar aquest impasse. Llegiu la nostra Proposta de gestió i finançament per a la promoció o rehabilitació d'edificis residencials.