dimecres, 25 d’abril de 2012

Una xarxa a punt

Ací us presentem la imatge que hem escollit per a la portada de REHABILITAR. La podeu trobar en www.rehabi-li-tar.com. De moment, és només un innocent esquema. El veureu canviar amb el temps. Representa, això és obvi, l'estructura d'una xarxa, tal i com pretenem organitzar la plataforma REHABILITAR. Hi han una sèrie de nòduls, de diferents grandàries i colors, interconnectats de molt diversa manera. Cada nòdul té una gestió i funcionament autònoms, obligats només per unes directrius comunes genèriques, que anirem fent públiques en el moment oportú. L'organització de cada nòdul pot ser la iniciativa d'alguna de les àrees de REHABILITAR, o bé ser l'aportació d'algun col·laborador o associat. Potser teniu, lector, la idea d'una empresa en el cap, que encaixa en algun dels nòduls representats en el diagrama. La xarxa REHABILITAR és l'espai adequat per a desenvolupar-la. Us oferim infraestructura, suport, directrius i un plantejament coherent i unitari, sempre al voltant dels habitatges, de l'ús dels edificis, de l'aprofitament dels seus recursos disponibles, de la revaloració de les seues prestacions, etc.; en definitiva, de tot allò que pot designar-se amb l'etiqueta gestió i promoció de la rehabilitació.

diumenge, 22 d’abril de 2012

Un carrousel ecològic


L'altre dia, passejant pels volts de la torre Eiffel de París, em vaig trobar amb aquest carrousel. El rètol el presenta com el primer carrousel que funciona amb energies renovables, que no són altres que les del papà o la mamà de la criatura, obligats a pedalejar en una mena de bicicleta connectada al carrousel. D'aquesta manera tan eficient, els xiquets riuen i s'ho passen d'allò més bé, mentre els papàs suen, feliços també perquè no han de pagar el ticket. La pancarta ens informa de l'estalvi energètic aconseguit amb aquest sistema: exactament, 837 kg de CO2 per mes; és a dir, 10 tones anuals. Que no és poc. Em queda el dubte si els càlculs han tingut en compte l'excès de COque l'accelerada respiració dels papàs aboca a l'atmosfera.
Bromes a banda, el carrousel parisenc sembla la caricatura d'estratègies i opinions que sovint trobem en matèria d'eficiència energètica. Però la inqüestionable necessitat de reduir les emissions de gasos a l'atmosfera no pot fer aturar els motors de la nostra societat industrial. Si algú en tenia dubtes, la crisi d'avui s'encarregarà d'aclarir-nos les idees. Seria suïcida negar els problemes que la industrialització comporta. Però també regirar-nos contra la tècnica i contra el seu consum. No sobra tecnologia; ben al contrari, en falta. Això ho veié molt lúcidament Jacques Monod fa una pila d'anys. I algun altre de més pròxim, molt abans, i encara més lúcidament.

dimecres, 18 d’abril de 2012

Prosumidor

Echando un vistazo a un artículo sobre edificios energéticamente eficientes me he encontrado con este término, prosumidor. Un juego de palabras que en este caso viene a decir que la clave para una perfecta rehabilitación de las viviendas es que los edificios pasen de ser meros consumidores a ser también productores. El profesor Karsten Voss en la presentación de su libro Net Zero Energy Buildings habla en estos términos con la intención de que los arquitectos tomen conciencia de que en la actualidad no basta con un diseño sostenible sino que éste necesita complementarse de sistemas de producción de energía donde todo el mundo participe y así conseguir un consumo energético casi nulo. Este nuevo sistema de electricidad (Smart Grid) introduciría estos cambios pero debemos tener en cuenta que éste es un proyecto a gran escala que tardará un tiempo en implantarse.
A corto plazo, en nuestro día a día, todos tenemos que tomar conciencia de las posibilidades que nos ofrece nuestro edificio para así poder reducir los gastos en la comunidad de vecinos, sobre todo cuando hay grandes costes derivados de trabajos de rehabilitación de la vivienda.

dimarts, 17 d’abril de 2012

Importancia de la afección de la termita sobre la madera

Si alguna vez he tenido dudas de hasta qué punto puede afectar la termita en la madera, éstas se disiparon el otro día, cuando me quedé con un trozo de vigueta en la mano. Nos llamaron para realizar un informe en un edificio que presentaba una deformación importante en un forjado. En la inspección del edificio, de principios del s.XX, con estructura de madera, nos encontramos con una plaga importante de termitas, que junto a las carcomas son los xilófagos que invaden los edificios y viviendas, destruyendo vigas, marcos, puertas, ventanas...
En este edificio en cuestión, la presencia de termitas era evidente ya que podía visualizarse los cordones de progresión que realizan las termitas, ascendiendo desde el subsuelo buscando condiciones de humedad idóneas y alimento. Estos cordones nos los encontramos en el muro de fachada (foto izquierda), además de en viguetas y vigas de cubierta (foto derecha).

Al abrir una cata en el pavimento, nos encontramos con que las viguetas de madera habían perdido bastante sección por la acción de las termitas, mermándose así su capacidad resistente.
En el siguiente enlace se da una explicación del comportamiento de las colonias de termitas, y se explica un sistema de erradicación de colonia.
dilluns, 16 d’abril de 2012

Inauguració del bloc

Inaugurem, avui, aquest bloc destinat a recollir i difondre notícies i opinions relacionades amb la rehabilitació. És una iniciativa de REHABILITAR, una plataforma o espai dedicat a la gestió i promoció de la rehabilitació. Els temes que tractarem ací tenen un abast molt ampli, però sempre en relació directa o indirecta amb les activitats de l'espai REHABILITAR. Les diferents combinacions del seu nom corporatiu, REHABILITAR, HABILITAR, REHABITAR, HABILITAR, suggereixen ja l'espectre de serveis que pretenem oferir, amb un denominador comú: gestionar i promoure la rehabilitació dels habitatges, en totes les seues vessants.
El concepte és ampli i pot incloure la resposta a molt diverses necessitats: la rehabilitació constructiva i estructural dels edificis, l'aprofitament d'espais comuns, la implantació d'energies renovables i de plans d'eficiència energètica, la gestió econòmica de les comunitats de propietaris, el seu finançament, la recerca de possibles fonts d'ingressos, la promoció d'habitatges, la gestió de serveis comuns i moltes altres.
Per tal d'oferir una resposta adequada a una activitat tan àmplia i diversa, REHABILITAR s'organitza en una sèrie d'àrees, dedicades directament a la prestació de serveis en algun àmbit particular o a la coordinació d'empreses especialitzades; o bé a totes dues coses. El seu funcionament respon a la idea d'una xarxa, flexible i adaptable a cada requeriment i a cada moment. Cada un dels seus nòduls té un funcionament autònom, lluny d'una estructura empresarial jerarquitzada.
Aquest bloc és l'espai propi de l'Àrea d'actualitat de REHABILITAR. Vol servir de tauler general d'informació i opinió de tota la xarxa i estarà obert a contribucions externes. Si us interessa publicar entrades en el bloc, sol·liciteu-ho enviant un correu a actualitat@rehabi-li-tar.com, amb l'adreça de correu electrònic que voleu fer servir per a identificar-vos i amb el vostre perfil públic. Pròximament, publicarem un enllaç amb la línia editorial del bloc i els criteris de selecció dels seus contribuïdors. També, oportunament, anirem anunciant ací el llançament dels webs principals de cada àrea, on explicarem amb detall els nostres objectius i plantejaments. De moment, us donem la benvinguda i us animem a seguir-nos i a participar-hi.