dijous, 12 de setembre de 2013

Nou curs sobre rehabilitació energètica d'edificis existents


L'actual situació en el sector de la construcció fa pensar que la rehabilitació d'edificis serà l'únic camp de treball, almenys en els propers anys. En qualsevol cas, és una tendència constatada ja en altres països d'Europa on la rehabilitació d'edificis té un pes molt elevat respecte a l'obra nova .

A això cal afegir els compromisos adquirits a nivell internacional en matèria de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i l'exigència inclosa a la Directiva 2002/91/CE, que recull els objectius 20-20-20 per a l'any 2020 en relació a la reducció del consum energètic i les emissions de gasos en un 20% i l'augment de l'ús d'energies renovables en un 20%. Compromisos que s'han traslladat a la normativa espanyola, la qual preveu ja procediments per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

Per tot això, l'Àrea de cursos i formació de REHABILITAR ha organitzat un Curso sobre rehabilitación energética de edificios existentes. Herramientas informáticas de evaluación: CE3, CE3X, CERMA y DESIGN BUIDEREl curs complet equival a 10 crèdits ECTS (100 hores lectives), dividits en quatre mòduls. Les classes comencen el dia 8 d'octubre i acaben el 5 de desembre.

Consulteu el web del curs, on trobareu informació detallada sobre els seus objectius, requisits, professorat, programa, calendari i certificats acreditatius. Si ho preferiu, accediu directament a la pàgina d'inscripció del Centre de Formació Permanent de la UPV, mitjançant els següents enllaços:
Curso completo (Módulos 1, 2, 3 y 4)
>>> >>> Sólo Módulo 1
>>> >>> Sólo Módulo 2
>>> >>> Sólo Módulo 3
>>> >>> Sólo Módulo 4

dimarts, 10 de setembre de 2013

Rehabilitació energètica i eliminació de barreres arquitectòniques

Una vegada acabades les obres de reforç estructural i substitució d'instal·lacions, hem iniciat la fase final de les obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges situat en el carrer de Fontanars dels Alforins, 65, de València, sota la direcció tècnica de l'arquitecte Joaquim Iborra (de l'Àrea de projectes i direccions d'obra de REHABILITAR) i de l'arquitecte tècnic Vicente Chiralt. Aquesta fase final té un doble objectiu: l'eliminació de les barreres arquitectòniques de l'entrada de l'edifici (baixada de l'ascensor a cota zero) i la millora del comportament energètic de l'edifici. El primer és una iniciativa de la Comunitat de Propietaris de l'edifici, la qual ha adjudicat els treballs d'execució a l'empresa constructora ATG Desarrollos. El segon és iniciativa de l'Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), amb qui la Comunitat de Propietaris ha signat un Conveni de col·laboració en una experiència pilot destinada a la millora energètica de l'envolvent de l'edifici, en el marc del projecte estratègic europeu ELIH-MED, Energy Efficiency in Low-Income Housing in the Mediterranean. L'objectiu d'aquesta experiència és la implantació de solucions constructives per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici i la monitorització dels seus resultats. Aquestes obres han estat licitades per l'IVE i adjudicades a l'empresa constructora Torremar.

Us anirem informant de la marxa de les obres.