dimarts, 12 de juliol de 2016

Atenció: el termini de presentació de sol·licituds de subvencions públiques al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública acaba el dia 21 de juliol

Recordem que el termini per a la presentació de sol·licituds de Subvencions públiques al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública és de 15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria. Per tant, acaba el proper dia 21 de juliol.

Com a recordatori, ací teniu l'Ordre:

ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV núm. 7798 de 06.06.2016).

I la corresponent convocatòria per a l'any 2016:

RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen, per a l'any 2016, subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives d'entitats locals) de la Comunitat Valenciana, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública. [2016/5028] (DOCV núm. 7820 de 04.07.2016)