divendres, 31 de març de 2017

Quan és obligatori el projecte i la direcció tècnica en una obra?


Avancem la resposta: sempre. Llegiu el dossier que hem preparat: Quan és obligatori el projecte i la direcció tècnica en una obra? Hem d'advertir, d'entrada, que la pregunta es refereix exclusivament a l'obligatorietat des del punt de vista de la normativa vigent. Una altra qüestió és si els ajuntaments o d'altres administracions apliquen o no aquesta obligatorietat. O què hem d'entendre per 'projecte', el qual malauradament s'identifica sovint amb una documentació gruixuda, incòmoda i, en bona part, inútil. I encara hi ha la qüestió de si la societat 'necessita' l'assistència d'un tècnic o ho considera, en molts casos, només una imposició administrativa i un cost afegit superflu. Aquesta darrera és la qüestió capital que afecta de ple el futur professional dels tècnics en edificació. Aquest dossier es limita, no obstant això, al punt de vista normatiu, perquè pensem és interessant aclarir un tema sovint malinterpretat, particularment pels propis ajuntaments a l'hora de concedir les seues llicències d'obra.

divendres, 10 de març de 2017

Inscripció de la nostra Empresa en el Registre General d'ECCE del Ministerio de Fomento


Des del passat dia 2 de desembre de 2016, Rehabi-li-tar està inscrita en el Registro CTE de Entidades de Control de Calidad de la Edificación del Ministerio de Fomento, ja que ha acreditat la implantació d'un sistema d'avaluació de la conformitat d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. Ho expliquem ací.

dimarts, 7 de març de 2017

Sobre Open Data


En una entrada escrita per Jose Mª Subero Munilla sobre Incentivos para los Funcionarios Públicos en el Open Data, es pregunta l'autor sobre quins haurien de ser els incentius dels funcionaris per a que publiquen la informació a què tenen accés. Opine que el problema no està ben plantejat en aquests termes. No es tracta de que els funcionaris "publiquen" les dades que manipulen, sinó de que "treballen" realment amb dades obertes. És a dir, l'Administració hauria d'implantar un sistema de treball on hi haurien unes "finestres" que permetrien veure part d'aquest treball, d'acord amb uns criteris fonamentats.

L'expressió "publicar dades" ja denota una separació entre les dades publicades i les dades originals. Això implica, d'una banda, un esforç extra per part del funcionari que ha de publicar les dades; de l'altra, una molt probable desconnexió entre les dades publicades i les dades autèntiques. Avui tenim ferramentes digitals que ens permeten solucionar aquest doble inconvenient. L'Administració necessita la implantació progressiva de plataformes de treball col·laboratiu, de manera que la "publicació" de les dades consistisca simplement en un accés directe a les dades reals (amb els filtres necessaris en relació a les dades de caràcter personal, etc.).

A propòsit, us recomane el Portal Open Data del Gobierno de Aragón, projecte en què ha treballat l'esmentat Jose Mª Subero Munilla.