dimarts, 7 de març de 2017

Sobre Open Data


En una entrada escrita per Jose Mª Subero Munilla sobre Incentivos para los Funcionarios Públicos en el Open Data, es pregunta l'autor sobre quins haurien de ser els incentius dels funcionaris per a que publiquen la informació a què tenen accés. Opine que el problema no està ben plantejat en aquests termes. No es tracta de que els funcionaris "publiquen" les dades que manipulen, sinó de que "treballen" realment amb dades obertes. És a dir, l'Administració hauria d'implantar un sistema de treball on hi haurien unes "finestres" que permetrien veure part d'aquest treball, d'acord amb uns criteris fonamentats.

L'expressió "publicar dades" ja denota una separació entre les dades publicades i les dades originals. Això implica, d'una banda, un esforç extra per part del funcionari que ha de publicar les dades; de l'altra, una molt probable desconnexió entre les dades publicades i les dades autèntiques. Avui tenim ferramentes digitals que ens permeten solucionar aquest doble inconvenient. L'Administració necessita la implantació progressiva de plataformes de treball col·laboratiu, de manera que la "publicació" de les dades consistisca simplement en un accés directe a les dades reals (amb els filtres necessaris en relació a les dades de caràcter personal, etc.).

A propòsit, us recomane el Portal Open Data del Gobierno de Aragón, projecte en què ha treballat l'esmentat Jose Mª Subero Munilla.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada